GavematriseHaugan2008

Text Box: Haugan
Forslag til belp:
kr 750 kr 1 000 Text Box: GAVEMATRISE
Perioden
2008 2011     Text Box: FORSLAG
Rev: 2007-12-26
2007-12-27
1) i dette ret
2) Kjper Jan Arve Stig Roar Gunn Berit Eva Marit 4) og ordner med gaver i anledning runde r til / p dato:
3) Bursdag og julegaver til p dato:                     31-des-05 31-des-06 31-des-07 30-des-08 30-des-09 30-des-10 30-des-11 29-des-12 29-des-13
      2010   2009   2008    
Janne 07-10-1982     750 750 750 2011 09-07-1953 Nina 52,5 53,5 54,5 55,5 56,5 57,5 58,5 59,5 60,5
Stein 07-10-1982     750   750   750 22-12-1957 Jan Arve 48,1 49,1 50,1 51,1 52,1 53,1 54,1 55,1 56,1
    2008   Stig R 50 2010   2009    
Steffen 01-06-1985 750 2011     750 750   06-12-1960 Stig Roar 45,1 46,1 47,1 48,1 49,1 50,1 51,1 52,1 53,1
Sandra 03-01-1997 750     750 750     Luciana 106,1 107,1 108,1 109,1 110,1 111,1 112,1 113,1 114,1
Felipe   750       750   750      
  Lars 50 2009   2008       2010    
Eivind 30-10-1987 750 750 2011     750 23-06-1959 Lars 46,6 47,6 48,6 49,6 50,6 51,6 52,6 53,6 54,6
Marit 11-04-1991 750 750     750 08-07-1963 Gunn Berit 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5 48,5 49,5 50,5
                       
    2010 Eva M 40 2009   2008        
Lisa Marie 16-04-2001 750 750 750 2011     06-03-1969 Eva Marit 36,8 37,8 38,8 39,8 40,8 41,8 42,8 43,8 44,8
Mia Sofie 15-06-2004 750 750 750     15-11-1970 Andreas 35,2 36,2 37,2 38,2 39,2 40,2 41,2 42,2 43,2
                       
                 
Totalt for barna (2 ganger pr. r) 10 500   9 000   10 500   10 500      
               
Reidar Bursdag 1 000 2010 1 000 2009 1 000 2008 1 000 2011 12-02-1932 Reidar 73,9 74,9 75,9 76,9 77,9 78,9 79,9 80,9 81,9
Reidar Jul 1 000 2009 1 000 2008 1 000 2011 1 000 2010    
Solveig Bursdag 1 000 2008 1 000 2011 1 000 2010 1 000 2009 15-02-1940 Solveig 65,9 66,9 67,9 68,9 69,9 70,9 71,9 72,9 73,9
Solveig Jul 1 000 2011 1 000 2010 1 000 2009 1 000 2008    
Delsum   4 000   4 000   4 000   4 000      
Kr/familie/ila 4 r   14 500   13 000   14 500   14 500