Hei !

Det ser ut for at møte må holdes lørdag ettermiddag dersom vi skal få med alle sammen. Det innkalles derfor til utvidet styremøte lørdag 15. mars klokken
17.00 hjemme hos meg i Ullerveien 37. Vennligst bekreft at dere kan komme.

Dagsorden:

1. Vurdering og strategi for klage til Kredittilsynet på Regnskapsregisterets avslag på ettergivelse av gebyr.

2. Vurdering av om faktura fra Statens innkrevingssentral med forfall 13. april skal innfris og med hva slags midler.

3. Oppnevnelse av revisor samt dekning av utgifter.

4. Fastsettelse av medlemsavgift for 2008

5. Fremdriftsplan for utredning av andre organisasjonsformer enn stiftelse

6. Dugnad

7. Eventuelt