ÅRSMØTE STIFTELSEN AMBLEBU 2007

Det inviteres til årsmøte i stiftelsen Amblebu

Tid:     Lørdag 20. desember 2008 kl-17.00

Sted:   Nina og Jan, Nordvannslia 30 B,

Su.:     tlf. 66 98 89 91, mob: 997 90 403 mail: nina@amble-haugan.net

Dagsorden

1          Årsberetning

2          Regnskap

3          Valg

4          Aktiviteter

1.      Rapport fra dugnadsbesøkene. Ny stekeovn er installert. Gave fra Eva og Tore.

5          Innkomne saker/status

1.      Ilagt forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2006

2.      Rehabilitering av Amblebu, generasjonsløftet/bl.a. nytt tak ved Nina

3.      Forslag til ny finansiering ved Nina, inkl. rapport fra ”jorden rundt”-samtalene med NNA’s.

6          Gjenstående dugnadsoppgaver

1.      Reparasjon av tak soverom ved kjøkkenet og nytt tak stue.

2.      Reparasjon av takrenner på baksiden av hytta.

3.      Reparasjon av utløp av utslagsvask

4.      Ny brygge?

5.      Tørkebøyle?

7          Nye oppgaver

1.      Olje/lakke vinduer innvendig.

2.      Bedre lys på kjøkkenet.

3.      Elektriske olje ovner?

4.      Tore har en jolle å gi bort!

8          Aktiviteter år 2009

Dugnad Pinse eller 1. Mai-helgen?

Årsmøte år 2009, tid og sted? - Ønske om siste helg før juleaften.

amblebu: