ÅRSMØTE STIFTELSEN AMBLEBU 2007

Det inviteres til årsmøte i stiftelsen Amblebu

Tid: Søndag 16 desember 2007 kl-17.00

Sted: Anne Kirsti og Christen, Bjerkelundsveien 104b, tlf. 67 58 12 97

Dagsorden

1. Årsberetning

Årsmøte gjennomgår regnskap og status, pluss rapport fra feriegjester. Rapport fra i år og gjennomgang av referat vil gi et bilde av årets Amblebu-år.

2. Regnskap

Deles ut og gjennomgåes på årsmøte. Godkjent regnskap inngår og vedlegges referat fra møtet.

3. Valg

Vibeke på valg.

4. Aktiviteter

Rapport fra besøkene på Amblebu. Dugnad?

5. Innkomne saker/status

5.1 Gjenstående dugnadsoppgaver

Oppgaver som ikke er gjennomført?

Reparasjon av utløp av utslagsvask

Ny brygge?

Tørkebøyle?

Reparasjon av tak soverom ved kjøkkenet og nytt tak stue.

Reparasjon av takrenner på baksiden av hytta.

5.2 Nye oppgaver

a. Olje/lakke vinduer innvendig.

b. Ny stekeovn. Eva og Tore har en til å gi bort.

c. Bedre lys på kjøkkenet.

d. Elektriske olje ovner?

e. Tore har en jolle å gi bort!

5.3 Eventuelle nye oppgaver

6. Aktiviteter år 2008

6.1 Dugnad Pinse eller 1 mai helgen?

6.2 Årsmøte år 2008, tid og sted. Ønske om siste søndag før juleaften.