REGNSKAP FOR STIFTELSEN AMBLEBU 2012

 

14. Desember 2012

 

 

 

 

Regnskap for Stiftelsen Amblebu

 

 

 

 

Konto 0540.08.54566                                                              Ut                                        Inn

 

 

01.01.12

Saldo

 

4.622,53

 

19.01.12

 

Christen (2011 + 1.000,-}

 

4.000,00

 

30.01.12

 

BKKstrøm

 

641,96

 

 

15.04.12

 

Minidugnad  Deleinnkjøp

 

808,80

 

 

31.05.12

 

BKK strøm

 

675,49

 

 

01.06.12

 

Kreditnota deler minidugnad

 

444,20

 

03.06.12

 

Gave Marie

 

3.000,00

 

19.06.12

 

Gjensidigestiftelsen

 

249,00

 

24.06.12

 

Takst (Bjørn R. Kvinge}

 

3.750,00

 

 

02.07.12

 

Forsikring (Gjensidige}

 

2.515,00

 

 

04.07.12

 

Dag (2012 +lån 3.000,-}

 

6.000,00

 

06.07.12

 

Dag (Lån}

 

5.000,00

 

06.07.12

 

Reidar (2012}

 

3.000,00

 

12.07.12

 

Revisor

 

11.875,00

 

 

24.08.12

 

(Dag tilbakeført  lån}

5.000,00

 

 

01.10.12

 

NGIR renovasjon 2.halvår

 

862,00

 

 

01.10.12

 

Dag (lån}

 

1.000,00

 

02.10.12

 

BKK Strøm

 

697,04

 

 

12.11.12

 

Helge (2012}

 

3.000,00

 

12.11.12

 

Harald (2012}

 

3.000,00

 

14.11.12

 

Cathrine (2012}

 

3.000,00

 

14.11.12

 

Dag (tilbakeført lån}

 

1.000,00

 


 

24.11.12

Christen (rest 2012 + 1.000,-)

 

3.000,00

 

01.12.12

 

Jan (overført fra Marie)

 

 

3.000,00

 

03.12.12

 

Vibeke (2012)

 

 

3.000,00

 

06.12.12

 

(Dag tilbakeført lån 040712)

 

3.000,00

 

 

11.12.12

 

Overføring høyrente

 

 

17.000,00

 

 

(Finn 2012 + 13972,- + H.konto 28,-)

 

 

 

12.12.12

 

Eva (2012)

 

 

3.000,00

 

13.12.12

 

NGIR 1.halvår. betalt av Dag 010412

 

862,00

 

 

14.12.12

 

Jan (tilbakeført dobbelt bet. Marie)

 

3.000,00

 

 

14.12.12

 

Lån (avdrag 20.000 +renter)

 

25.950,00

 

 

 

Div. Transaksjonskostnader

 

19,00

 

 

14.12.121

 

Saldo

 

4.662,44

 

 

NB. Midlertidig Status, ikke trippel kontrollert

 

 

 

 

Merknader:

 

    I

Nina hadde betalt for 2012 i fjor. Christen har lagt ut for dugnad, ca 2.000,- Bilag ikke mottatt. Christen har også 1.000,- til gode for neste år. Finn betalte 16.972,- i år. (13.972,- til gode for kommende år) .

 

Tor (2011) og Stig Øystein(2012) er passive medlemmer.  Olil, Erica, Karen og Per har ikke betalt for 2011 og 2012.

 

Il

 

Stiftelsen opptok kr. 200.000,- i oppussingslån av Nina og Jan. Tinglyst hytta. (inkl. betaling av bot) i 2009. Renter og avdrag kr. 25.950,- overført 14.12.12. (avdrag 20.000,- renter 5.950,- 4,25 %)

Restgjeld kr. 120.000,-

 

Kr. 20.000,- i lån fra Tore og Eva inkludert årets renter kr. 22.605,-

 

Ill

 

Total gjeld pr 31.12.12 kr. 142.605,- (+forskuddsbetaling og dugnads gjeld 16.972,-)


     IV

Regnskapsfører gjør ikke jobben som avtalt. purres og purres. Revisorregning økte med kr. 3.000,- pga utfylling av en del papirer som regnskapsfører har gjort tidligere.   

Ikke mottatt noen faktura fra Regnskapsfører for 2012.  Revisorkostnad kr. 11.875,-

 

V

 

Innlevert og godkjent regnskap for 2011, hadde inntekter kr. 48.000,- pr i dag er inntektene kr. 30.000,-

 

VI

 

Årets «budsjett» hadde inntekter på kr. 45.000,-. Pr i dag er de kr. 30.000,-

 

VI

 

Stiftelsens likviditet er meget anstrengt. Uten andre grep, vi sikres inntekter kr. 50.000,-. Videre innbetalinger for 2013 komme i årets begynnelse.

 

 

 

Midlertidig status

 

Asker, 14 desember 2012