1 januar 2012

 

 

 

 

REGNSKAP FOR STIFTELSEN AMBLEBU 2011

 

 

Konto 0540.08.54566                                                UT                              INN                

           

Saldo 01.01.11                                                                                                34.274,69

Avdrag og renter på lån 2010                                     27.200,-

Cathrine (2010)                                                                                                  3.000,-

Fjordkraft                                                                       699,91       

Karen og Erica                                                                                                   9.675,-

Nina (2010, 2011)                                                                                             6.000,-         

NGIR                                                                               817,-

Fjordkraft                                                                         701,99

Gjensidige (Forsikring)                                                   2.315,-

Tilbakeført fra Gjensidige stiftelsen                                                                       262,-

Revisor for 2010 regnskap                                             7.500,-

Regnskapsfører Cook 2009 og 2010                             5.045,62

NGIR  renovasjon                                                            817,-

Fjordkraft                                                                        688,59

Reidar (2011)                                                                                                     3.000,-

Nina (2012)                                                                                                        3.000,-

Vibeke (2011)                                                                                                    3.000,-

Harald (2011)                                                                                                     3.000,-

Helge (2011)                                                                                                      3.000,-

Cathrine (2011)                                                                                                  3.000,-

Dag     (2011)                                                                                                     3.000,-

Overført renter og avdrag 2011                                  26.800,-

Eva (2011)                                                                                                         3.000,-

Gebyrer                                                                             23,-

Renter                                                                                                                     18,95

           

Saldo Pr. 01.01.12                                                      4.622,53

                                                                        -----------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                   77.230,64                    77.230,64 

 

 

Merknader: 

 

I

Tor har gått over til passivt medlemskap. Nina har betalt for 2012.   Finn skylder kr. 1.100,- for 2011 (hadde 1900,- til gode).  Christen, Olil, Stig Øystein, Karen, Erica og Per skylder 3.000 hver for 2011-

 

Stiftelsen har totalt kr. 16.100,- til gode, i medlemsavgift, pr 31 desember 2011

 

II

Stiftelsen tok opp oppussingslån på kr. 200.000,- av Nina og Jan i mai 2009.  Tinglyst på hytta.

Kr. 26.800,- ble overført før 13 desember. (Avdrag kr. 20.000 + Renter kr. 6.800,-.   4,25%)

(Norges bank styringsrente + 2%. Minimum beste innskuddsrente)

Restgjeld pr. 31/12-11 er da kr. 140.000,-

 

Kr 20.000,- lån fra Eva og Tore i 2009.  Samme rente som over gir gjeld pr 31.12.11 på kr. 21.684,-

 

III

Total gjeld for stiftelsen pr. 01.01.12   kr. 161.684,-

 

 

IV

Faktura regnskapsføring for 2009/2010 på 5.045,62.   Her er det fratrukket bidrag til forsinkelsesbot på kr. 1.290,- (50% av boten  som ble betalt i 2010).  Alt ok i 2011.

 

V

Total kontingent for 2011 er på kr. 45.000,-. ”Faste utgifter” er ca kr. 23.000,-. Pr. år. 

Avtalt avdrag på oppussingslån kr. 20.000,- pr år. Vi har altså lite å gå på.  I 2012 må vi også få taksert hytta (stiftelsestilsynets pålegg). Kostnad kr. 3 -5.000,-

(vedlikehold er ikke inkludert, og bør holdes på et nødvendig minimum).  

-

 

Kapitalkonto 0521.36.73167

 

Saldo 01.01.11          7.809,29

Renter 2011                    99,36

 

Saldo 01.01.12          7.908,65

 

 

Dag A.