16. januar 2008

 

 

REGNSKAP FOR STIFTELSEN AMBLEBU 2007

 

 

 

 

Konto 0540.08.54566                                               INN                            UT                 

           

Saldo 01.01.07                                                          5.815,03

           

Fjordkraft                                                                                                         550,-

Olil  (2004,2005,2006 og 2007)                                    600,-

NGIR Renovasjon høst 2006                                                                            624,-

Fjordkraft                                                                                                          540,-

Forsikring                                                                                                       1.619,-

Fjordkraft                                                                                                         530,-

Årsgebyr nettbank                                                                                               90,-

Fjordkraft                                                                                                         530,21

NGIR  renovasjon vår 2007                                                                              624,-           

Harald  (2007)                                                               600,-

Reidar (2007)                                                                600,-

Nina (2007)                                                                   600,-

Karen og Erica (2006 ++)                                             400,-

Dag (2007)                                                                    600,-           

Helge (2007)                                                                600,-

Skatt                                                                                                              3.936,-

Stig Øistein (2005,2006 og 2007)                               1.800,-

Renter                                                                               3,90

Gebyrer                                                                                                              16,00                                

           

Saldo Pr. 01.01.08                                                                                        2.559,72

                                                                       -----------------------------------------------

                                                                                11.618,93                    10.618,93                                                                                ============================

 

 

Merknader: 

 

I

Finn har betalt til og med 2011. Per har betalt til og med 2010. Tor har betalt til og med 2008. Cathrine hadde betalt for 2007.  Christen har ikke betalt for 2007. 

 

 

 

 

 

 

II

Total kontingent pr. år er 7.350,-. Renter pr. år ca. 400,-(kapitalkonto)   Faste utgifter pr år ca. 5.500,- (vedlikehold er ikke inkludert)  ( dvs. ca 2.000 i ”overskudd” pr. år )

 

III

Differansen mellom utestående medlemsavgift og forskuddsinnbetalt medlemsavgift, utgjør kr. 600,- i Stiftelsens disfavør.

 

IV

Har klaget på skatt for 2007. Fått stoppet forhåndskatt for 2008 på kr. 3000,-.

Venter på tilbakemelding vedrørende riktig skattenivå, sannsynligvis rundt kr. 500,- pr år, ifølge saksbehandler.

 

 

 

Kapitalkonto 0521.36.73167

 

Saldo 01.01.07                                                                                  16.455,13

Renter 2007                                                                                            427,84

Saldo 31.12.07                                                        16.882,97

 

 

 

Dag A.