17 Desember 1998

 

REGNSKAP FOR STIFTELSEN AMBLEBU

 

 

Konto 0825 09 04402                        Debet                         Kreditt                       Bilag Nr.

 

Saldo pr. 17.12.97                                                                 2.829,80

Renter 31.12.97                                                                           18,18                   

Formueskatt                                           746,00                                                         1

Dag                                                                                            400,00                    2

Christen                                                                                     400,00                    3

Nina                                                                                           400,00                      4          

Vibeke                                                                                       400,00                    5

Strøm                                                     190,00                                                         6        

Reidar                                                                                        400,00                    7

Helge                                                                                         400,00                    8

Stig Øystein                                                                                400,00                     9

Harald                                                                                        400,00                    10

Div. materiell til dugnad                        2.591,50                                                         11

(El.materiell, mørtel/sten osv.)

Midlertidig overført fra Dag                                                      1.500,00                    12       

Lahti Trevarebedrift (dugnad)   3.206,00                                                         13

( Takplater, Div. materialer)

Forsikring                                               841,00                                                         14

Eva                                                                                            400,00                    15

Finn 1997-2000                                                                     1.539,20                    16

Tilbakeført til Dag                                1.500,00                                                         17

Strøm                                                    190,00                                                         18

Cathrine                                                                                     400,00                    19

Dag 1999                                                                                   400,00                    20       

Strøm                                                     361,00                                                         21

Skatt                                                      342,00                                                         22

Div. gebyr i 1998                                     42,75         

 

Saldo Pr. 11.12.98                                276,93

 

                                                           10.287,18                   10.287,18

                                               ==================================

 

Kapitalkonto 0521.36.73167           

 

Saldo 10.12.96                                                                        17.212,73

Renter 96 / 97                                                                               716,27     

Saldo pr 17.12.98                              17.929,00  

                                              --------------------------------------------------------          

                                                           17.929,00                     17.929.00