14. januar 2009

REGNSKAP FOR STIFTELSEN AMBLEBU 2009

 

 

 

 

Konto 0540.08.54566                                                 INN                             UT                  

           

Saldo 01.01.08                                                             2.559,72

Tilbakeført skatt                                                                331,-          

Fjordkraft                                                                                                             397,-

Lån fra Nina og Jan                                                       13.500,-

Vibeke 2008                                                                   1.000,-

Overføring fra Høyrentekonto                                        10.000,-

Lån fra Eva og Tore                                                      20.000,-          

Fjordkraft                                                                                                             500,-

Lån fra Trude og Dag                                                   13.500,-

Statens Innkrevningssentral                                                                               44.720,-

NGIR   Renovasjon                                                                                               648,-

Forsikring                                                                                                           1.821,-

Overføring fra høyrentekonto                                         6.500,-

Fjordkraft                                                                                                             500,-

Regnskapsfører for 2006/2007                                                                          9.164,06

Årsgebyr nettbank                                                                                                  90,-

Revisor for 2006/2007                                                                                         7.500,-

NGIR   renovasjon                                                                                                648,-

Kari & Harald  2008                                                       1.000,-

Fjordkraft                                                                                                             473,46

Nina     2008                                                                   1.000,-

Skatt 2007                                                                                                           532,-

Helge   2008                                                                   1.000,-

Reidar 2008                                                                    1.000,-

Dag      2008                                                                   1.000,-

Stig Øystein      2008                                                       1.000,-

Kari & Harald  2008                                                       1.000,-

Cathrine                                                                          1.000,-         

Retur til Kari & Harald 2008                                                                             1.000,-

Gebyrer                                                                                                                 24,00

Renter 2008                                                                           9,85                              

           

Saldo Pr. 31.12.08                                                                                          7.383,05

                                                                        -----------------------------------------------

                                                                                 75.400,57                     75.400,57                    

                                                                               ============================

 

 

 

 

 

Merknader: 

 

I

Finn hadde kr. 2.400,- til gode. 2008 er ”trukket” og han har fortsatt kr. 1400,- til gode. . 

Kari og Harald betalte dobbelt i år. Den ene betalingen er tilbakeført

Per hadde betalt til og med 2010, etter gammel sats. Det er nå gjort om til komplett betaling for 2008.

Tor hadde betalt til og med 2008, etter gammel sats.  Han skylder nå kr. 350,- for 2008.

Olil, Erica og Karen skylder kr. 500,- hver for 2008.  Christen skylder kr. 1.600,-.

(Kr. 600,- for 2007 og kr. 1.000,- for 2008.)

 

Stiftelsen har totalt kr. 2.050,- til gode, i medlemsavgift

 

II

Stiftelsen har pr. 31.12.08 rentefrie/avdragsfrie lån på til sammen kr. 47.000,-

(Eva&Tore kr. 20.000,-. Nina&Jan kr.13.500,-  og Trude&Dag kr. 13.500,-)

 

 

III

Total kontingent for 2008 er 13.500,-. Renter i 2008 kr. 240,41-.  Faste utgifter pr år . 5.633,- 

I tillegg kommer revisor og regnskapsfører, Totalt kr. 16.664,- (for årene 2006 og 2007)    (vedlikehold er ikke inkludert)  

 

Uten periodisering vil regnskapet for 2008 være en katastrofe. (uansett periodisering egentlig).  

Revisjon for 2 år kr. 16.664,- + Bot kr. 44.720 + vanlige driftsutgifter kr. 5.633,-, ga et kapital behov på ca kr. 60.000,-., utover vanlige inntekter.

Kapitalkonto er tappet for kr. 16.500,- og stiftelsen har tatt opp ”Lån” på kr. 47.000, for å innfri sine forpliktelser i 2008.

 

Stiftelsens medlemsavgift for 2009 ble tatt opp på årsmøte, og det blir informert om dette i referatet som kommer. 

Uavhengig av nødvendig vedlikehold til tak/pipehatt/vinduer må stiftelsens inntekter opp, for å sikre stiftelsen forsvarlig økonomi.

 

 

Kapitalkonto 0521.36.73167

 

Saldo 01.01.08                                                                        16.882,97

Overføring til driftskonto 31/3                                                   10.000,-

Overføring til driftskonto 19/6                                                     6.500,-

Renter 2008                                                                                  230,56

 

Saldo 31.12.08                                                                            613,53

 

 

Dag A.