1.januar  2005

 

 

 

REGNSKAP FOR STIFTELSEN AMBLEBU 2004

 

 

 

 

Konto 0540.08.54566                                               Ut                    Inn                 

           

Saldo 31.12.03                                                                                  4.204,35

Renter 2003                                                                                              8,68         

Fjordkraft                                                                      380,-

Skatt 2002                                                                    445,-

Fjordkraft                                                                      480,-

Stig Øystein (2002, 2003)                                                                  1.000,-

Reidar (2004)                                                                                       500,-

Kom. Renovasjon                                                          609,-

Fjordkraft                                                                      480,-

Karen / Erica (2002/2003)                                                                   320,-

Nettbank Gebyr                                                               90,-

Forsikring                                                                   1.287,-

Fjordkraft                                                                      602,50

Dag (2004)                                                                                           500,-

Helge(2004)                                                                                          500,-

Kom. Renovasjon                                                          609,-

Harald  (2004 og 2005)                                                                     1.000,-

Skatt 2003                                                                    476,-

Nina (2004)                                                                                          500,-

Eva (2004)                                                                                            500,-

Utlegg dugnad 2004 av Nina                                       2.925,50

Stig Øystein (2004)                                                                               500,-

Gebyrer                                                                           20,00                                

Cathrine                                                                                                500,-

Renter 04                                                                                                  3,46         

Saldo Pr. 01.01.05                                                    1.632,49

                                                                       --------------------------------------------

                                                                                 10.036,49        10.036,49                                                                                           ==========================

 

 

Merknader: 

 

I

Christen har betalt til og med 2006. Finn har betalt til og med 2005. Tor betalte for 2004 i fjor. Harald har betalt til og med 2005.

Per (Nna)mangler for 2003 og 2004.  Vibeke, Olil (Nna), Karen (Nna)og Erica (Nna) mangler for 2004 

 

 

 

II

Kontingent  pr. år er 5.900,-  Renter pr. år ca. 300,-(kapitalkonto)   Faste utgifter pr år ca. 4.500,- (vedlikehold er ikke inkludert)  ( dvs. ca 1.700 i ”overskudd” pr. år )

 

III

Differansen mellom utestående medlemsavgift og  innbetalt  medlemsavgift for 2005-2006, utgjør kr. 750,- i Stiftelsens disfavør.

 

 

 

 

Kapitalkonto 0521.36.73167

 

Saldo 18.12.03                                                                                  15.020,17

Renter 2003                                                                                            577,33

Saldo 16.12.04                                                        15.597,50

 

 

 

Dag A.