Konto 0540.08.54566                                               Ut                    Inn                 

           

Saldo 31.12.02                                                                                  4.960,10

Renter  2002                                                                                           15,65

Fjordkraft                                                                      342,-

Vibeke (2002 - 2003)                                                                        1.000,-

Fjordkraft                                                                      431,-

Kom. Avgifter                                                             1.311,90

Utlegg dugnad av Eva                                                  1.961,-

Forsikring                                                                   1.208,-

Fjordkraft                                                                      368,-

Christen (2003 - 2006)                                                                      2.000,-

Utlegg Dugnad av Christen                                          2.000,-

Nettbank Gebyr                                                               90,-

Tor (2003 - 2004)                                                                                300,-

Finn (2001 - 2005)                                                                            2.500,-

Dag (2003)                                                                                           500,-

Fjordkraft                                                                      461,50

Utlegg Dugnad av Nina                                               2.425,00

Overføring fra Høyrentekonto                                     7.500,-

Eva (2003)                                                                                            500,-

Harald  (2003)                                                                                      500,-

Utlegg dugnad av Jan                                                  7.051,-

Nina (2003)                                                                                          500,-

Helge(2003)                                                                                          500,-

Reidar (2003)                                                                                       500,-

Gebyrer                                                                           22,00

Saldo Pr. 18.12.03                                                    3.604,35

                                                                       --------------------------------------------

                                                                                21.275,75         21.275,75                                                                                                                                                                                          ==========================

Merknader: 

 

I

Olil hadde betalt for 2003 ifjor.  Christen har betalt til og med 2006. Finn har betalt til og med 2005.   Stig-Øystein har ikke betalt for 2002 og 2003.  Cathrine mangler 100,- for 2002 og hele 2003.  Karen / Erica (Nna) mangler for halve 2002, og 2003.  Per (Nna)mangler for 2003

 

II

Totalt utlegg på dugnad i 2003  ble kr. 13.437,-

 

III

Kontingent  pr. år er 5.900,-  Renter pr. år ca. 500,-(kapitalkonto)   Faste utgifter pr år ca. 4.400,- (vedlikehold er ikke inkludert)  ( dvs. ca 2.000 i ”overskudd” pr. år )

 

IV 

Skattekrav på Kr. 1700,- har nettopp kommet.  Dette er vesentlig høyere en tidligere, så jeg har snakket med Masfjorden kommune, men saken er ikke avklart, pr. i dag.

(Tidligere ca 250,- pr. år)

 

V.

Differansen mellom utestående medlemsavgift og  innbetalt  medlemsavgift for 2004-2006, utgjør kun kr. 300,- i Stiftelsens disfavør.

 

 

Kapitalkonto 0521.36.73167

 

Saldo 01.01.03                                               22.520,17

Overført pga Dugnad                                       7.500,-                                     

Saldo 18.12.03                                               15.020,17

 

Dag A.