††††††††††††††† ††††††††††††††† ††††††††††††††† ††††††††††††††† ††††††††††††††† ††††††††††††††† ††††††††††††††† 13. Januar2002

 

REGNSKAP FOR STIFTELSEN AMBLEBU 2001

 

 

Konto 0540.08.54566††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† Ut††††††† ††††††††††† Inn††††† †††††††††††

†††††††††††

Saldo 31.12.00††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† 2.385,56

Catrine (2000)†††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† †† 500,-††††††††††† ††††††††††† †††††††††††

Vibeke (2000) ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† †† 500,-

StrÝm†† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† †† 220,-

Kommunal avgift††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† 1.211,48

StrÝm†† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† †† 235,50

Forsikring††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† †††††††††† 1.116,-

Eva (2001)††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† †† †††††††† †††500,-

Helge (2001)†† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† †† 500,-

Nina (2001)†††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† †† 500,-

Harald (2001 og 2002)††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† 1.000,-

Christen (2001) ††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† †††500,-

Reidar (2001)††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† †† †††††††† ††††††††††† †††500,-

Stig ōystein (2001)††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† †† 500,-

Vibeke (2001) ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† †† 500,-

Gebyrer†††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† †††† 35,00

Renter 2000†††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††† 12,02

Saldo Pr. 01.01.01†††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† 5.079,60

††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† --------------------------------------------

††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† 7.897,58††††††††† 7.897,58

††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ==========================

Merknader:

Dag hadde betalt for 2001 i 2000.Harald har betalt for 2002. Finn, Peer, Tor og Olil (Nina ) har ikke betalt i 2001.Cathrine (Ns) har ikke betalt i 2001.Karen / Erica(Nina) har betalt for 2001 og halve 2002 i 2000. Skatt for 2001 ikke mottatt ca kr 200,-,StrÝm Kr. 208,.- betalt av Nina.†††††

 

Kapitalkonto 0521.36.73167

 

Saldo 30.12.00††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† 19.649,49

Renter 2000†††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† †††† 821,23††††††† †††††††††††

Renter 2001†††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† 1.044,00

Saldo 01.01.02†††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† 21.514,72

††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† --------------------------------------------

††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† 21.514,72††††††† 21.514,72

††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ==========================

 

Dag A.