REFERAT FRA STIFTELSEN AMBLEBU 2011 

                                                                                   

 

 18, Desember 2011

 

 

Årsmøte Amblebu

 

Sted:

Hos Eva og Bengt Gøran, Grobråtenveien 32

 

Tilstede:

Thore, Olil, Christen, Harald, Vibeke, Eva, Dag og Cathrine

 

 

  1. Årsberetning: Ved Cathrine og Dag

 

  1. Styre for 2012, må sørge for at pålagt taksering av hytte blir gjennomført i tråd med pålegg fra Stiftelsestilsynet.

 

  1. Utestående arbeider, behov for dugnad:  Innvendig tak på stort soverom gjennstår,  Kr. 5000,- for jobben var opprinnelig avtalt, sjekkes ut med Lars Helge Haugsdal          994-89588.  Materialer ligger i hytta.  Styret avklarer behov for dugnad, beising, utslagsvask med mere.  Isåfall blir dette i pinsen.

 

  1. Økonomi:  Ble gjennomgått, se eget bilag.  15 aktive medlemmer gjør at vi nå bare har et mindre ”overskudd”  Det ble allikevel besluttet å holde kontigenten på kr. 3.000,- for 2012.  Skal også sjekke om regnskapsfører kostnaden kan reduseres ved at vi utfører den selv.

 

  1. Valg:  Christen ble valgt inn som leder, til 2013.  Cathrine og Dag er på valg i 2012.

 

  1. Diverse:  Intet.

 

 

 

Neste årsmøte blir hos Trude og Dag, Grobråtenveien 61 A.  Fredag 21 desember kl. 18.00.

 

 

 

Referent

 

Dag Amble