REFERAT FRA STIFTELSEN AMBLEBU 2007

 

Tid:   16. desember 2007

Sted: Anne Kirsti og Christen

 

  1. Årsberetning

 

Christen og Anne Kirsti besøkte hytten i sommer. BKK hadde felt 6 store trær på eiendommen på oppdrag fra Christen. En del tid ble brukt til å rydde opp etter dem.

Reidar og Tord besøkte hytten uken etter.

 

  1. Regnskap

 

Dag orienterte. Regnskapet sendes ut over nyttår.

 

  1. Valg

 

Vibeke var på valg. Reidar ble valgt til ny formann.

 

  1. Dugnad 2008

 

Det ble besluttet dugnad 1. mai helgen (30. april til 4. mai).

 

            Gjenstående dugnadsoppgaver

 

-         Reparasjon av utslagsvask

-         Ny brygge

-         Tørkebøyle

-         Reparasjon av taket på soverommet ved kjøkkenet

-         Nytt tak i stue

-         Reparasjon av takrenner på baksiden av hytten.

 

            Nye oppgaver

 

-         Lakke/olje vinduer innvendig

-         Bedre lys på kjøkkenet

-         Elektriske oljeovner

-         Ny stekeovn. Eva og Tore har en å gi bort.

-         Tore har også en jolle å gi bort. Tilstand bør vurderes før den fraktes over fjellet.

 

  1. Årsmøte 2008

 

Lørdag 20. desember eventuelt søndag 21. desember ble bestemt. Møtet holdes hos Nina eller Harald etter avtale dem i mellom.

 

 

 

Reidar

referent