REFERAT FRA STIFTELSEN AMBLEBU 2012 

                                                                                   

 

 16. Desember 2012

 

 

Årsmøte Amblebu

 

Sted:

Hos Dag og Trude

 

 

Møtt:   

Reidar Amble Ommundsen, 01.05.61, Ullernvn.37,0280 Oslo 

Christen Smith, 13.11.52, Bjerkelundsvn. 104B, 1357 Bekkestua

Vibeke Smith Aulie, 16.12.55, Nordheimbakken 16, 0378 Oslo 

Catrine Smith, 09.06.61, Nordvn. 39, 1359 Eiksmarka                           

Nina Amble, 09.07.53, Nordvannslia 30, 1385 Asker

Harald Amblem,  01.09.55, Krillårvn. 66A, 1392 Vettre

Dag Amble, 18.06.60, Grobråtenvn.61A, 1385 Asker        

               

7 av 16 medlemmer er møtt,

Årsmøtet er beslutningsdyktig med de som møter.

 

Agenda:              

Valg av referent:  Harald Amble, valgt.                                                                                                      

Underskrift av referat: Alle underskriver, se vedlagt kladd.                                                                        

Godkjenning av innkalling:  Godkjent.

 

 

1.       Valg av nytt styre i Stiftelsen.

Christen valgt som formann for ett år. Dag gjenvalgt som kasserer for ett år. Begge valgt enstemmig.

 

2.       Overgang fra Stiftelse til Hyttesameie:          

Årsmøte henstiller til det nye styret om å omdanne stiftelsen til hyttesameie. Årsmøte velger et oppløsningsstyre som sørger for søknad og nødvendige formaliteter for dette.

Vi vil sende inn søknaden før årsskifte med regnskap pr.31.12.2011. For øvrig se pkt. 4.

 

3.       Valg av oppløsningsstyret:

Nina Amble, leder

Catrine Smith, (anonym) og             

Reidar Amble. Alle valgt enstemmig ved akklamasjon.

 

4.       Takst, økonomi og forvaltning:                          

 

Status, stiftelsen har en vanskelig økonomi. Stiftelsen er avhengig at alle 16 medlemmer betaler sin del av driftskostnadene, fortiden 3000,- kr. Pr. år pr. medlem, for at stiftelsen skal bestå.

 

Utestående beløp,(ikke innbetalte andeler), er pr. i dag kr. 33000,-. Flere har valgt å melde seg ut, gå over til passivt medlem. Slik situasjonen er vil stiftelsen ikke klare å møte sine forpliktelser i løpet av 2013.

 

Årsmøte vil at stiftelsen omdannes til hyttesameie. Hyttas takst på 580000,- kr. Legges til grunn for hyttas verdi. Etter at all gjeld er trukket i fra vil resterende penger deles på 16 medlemmer eller 5 (avhengig av regler, avklares) og utbetales av oppløsningsstyret.

 

De av oss 16 medlemmer som vil fortsette som eier i hyttesameiet, kjøper seg inn med en andel av 580000,-. Andelens størrelse bestemmes av hvor mange som vil være med. Oppløsningsstyret vil sende forespørsel til alle medlemmer, om de vil være med, eller bli kjøpt ut.

 

Underskrifter: Se vedlagt kladd, Reidar Amble Ommundsen, Christen Smith, Vibeke Smith Aulie, Catrine Smith, Nina Amble, Harald Amble, Dag Amble

 

18.12.12 etterskrift: Hyttas takst er oppgitt til 500000,- i håndskrevet referat, det er rettet til 580000,- som er riktig iflg. vedlagt takst.

 

 

Harald Amble