Stiftelsen Amblebu

REFERAT FRA ÅRSMØTE STIFTELSEN AMBLEBU 2006

Tid: Søndag 17. desember 2006

Sted: Trude og Dag Amble Grobråtenveien 61A, 1385 Asker

1. Årsberetning

Årsberetning er dette referatet fra Årsmøte 2006, hvor aktiviteter i stiftelsen ble gjennomgått i sin helhet.

2. Regnskap

Regnskap godkjent

3. Valg

Dag og Cathrine gjenvalgt for 2 år. Dag med fortsatt ansvar for regnskap.

4. Aktiviteter i 2006

Dugnad avlyst grunnet mannefall. Hytta var besøkt av Reidar og Tord noen dager i juli. Christen, Anne Kirsti og Anders kom etterpå og var der nesten en uke. Nina og Jan er hyppig på besøk.

5. Innkomne saker/status på saker fra i forfjor.

5.1 Gjenstående dugnadsoppgaver

Oppgaver som ikke er gjennomført:

Jan har en plan for reparasjon av utløp for utslagsvask

Ny brygge? Fortsatt tanke om stor dugnad

Tatt mål av? Satt opp?

Fortsatt ønske om nytt tak inne.

Reparasjon av takrenner bak hytta?

5.2 Nye oppgaver

a. Bytte ut komfyren

b. Bedre lys på kjøkkenet

c. Eventuelt elektriske oljeovner?

 

 

6. Aktiviteter år 2007

6.1 Dugnad – Pinsen 26-28 mai

6.2 Årsmøte hos Anne Kirsti Aksnes og Christen Smith lørdag 15. desember.