Stiftelsen Amblebu

Referat fra årsmøte 2004

 

Tid: Lørdag 18 desember 2004 kl.1600-

Sted: Vibeke Smith Aulie og Knut Aulie, Nordheimsbakken 16, 0378 Oslo

 

1. Årsberetning

Årsberetning er dette referatet fra årsmøte 2004, hvor årets aktiviteter i stiftelsen ble

gjennomgått i sin helhet.

 

2. Regnskap

Regnskap – godkjent

 

3. Valg

Dag og Cathrine valgt for 2 år. Dag med fortsatt ansvar for regnskap.

 

4. Aktiviteter i 2004

Fra 13. juli var Erica, Jason og Max, Nina og Jan, Olil, Eva, Nora og Oda på Amblebu 3 dager og 2 netter. Gjengen soppvasket og malte hele hytta utvendig . Cathrine var der fra 20 juli i 10 dager, hun malte  rundt vinduer og dører.

 

5. Innkomne saker/status fra i fjord

          5.1 Heving av kontingent for NAS til 600 kr. – Godkjent

          5.2 Gjenstående dugnadsoppgaver.

             1. Jan har en plan for reparasjon av utløp for utslagsvask.

             2. Ny brygge? Må ha en stor dugnad

             3. Bøylerund ovn taes mål av.

             4. Reparasjon av takrenner bak hytta?

             5. Ønske om nytt tak inne.

          5.3 Nye oppgaver.

             6. Cathrine har skrapt og malt vinduer utvendig.

             7. Dag står som kontakt person for Stiftelsen Amblebu. Juridisk korrekt registrering

                 ved Brønnøysundsregistret er nå ok.

             8. Ståltråd vil bli satt opp.

             9. Når man bruker stekeovnen må man ikke skru over grill.

           10. Cathrine har satt igjen en reiseradio.

           11. Generell oppussing ved neste dugnad.

         

         5.4. Eventuelt nye oppgaver

              Det er nok å gjøre, det holder foreløpig!