Årsmøtet 2003     

Stiftelsen Amblebu

 

Tid:                        Lørdag 20. desember 2003, kl 16.00-22.00

Sted:                                      Jan Haugan og Nina Amble, Nordvannslia 30B, 1385 Asker Tel.: 66 98 89 91 E-post: amble9na@online.no

Tilstede:                Eva, Tore, Christen, Anne-Kirsti, Didrik, Karina, Anders, Reidar, Marijana, Elin og Tord, Cathrine, Vibeke og Guri, Olil, Harald, Kari, Bjørn og Magnus, Eva, Bengt Göran, Malin, Matilde, Oda og Nora, Nina, Jan, Stein og Janne

                               Til sammen 29 deltakere.

Disse var ikke tilstede: Knut, Simen og Tora, Jan (sr), Dag, Trude, Lene, Petter og Stener, onkel Rolf, Stig Øystein med familie og Helge med familie fra Norske Ambler/Smiths (NAS). Samt alle American and Islandic Ambles (AIA).

 

1. Årsberetning

Årsberetning er dette referatet fra årsmøtet 2003, hvor årets aktiviteter i stiftelsen ble gjennomgått i sin helhet.  Stiftelsens aktivitet dette året har vært stor. Aktivitetene i stiftelsen øker når vi får besøk fra US. I år var det Tor som var her. Det resulterte i en ekstra fellestur i juli. Dugnaden ble gjennomført som planlagt; Amblebu har fått terrasse på ca 20 kvm, ny Dagamannbro,  samt at sengene har fått en standardhevning med nye dyner og puter. Vi har benyttet e-post for å minne alle om innbetaling av medlemsavgift, denne ble sendt ut i invitasjonen til årsmøtet 2003. Alle har betalt.

 

2. Regnskap

Dag sendte foreløpig regnskap slik det lå an pr. 18.desember 2002. Nina gikk igjennom regnskapet på årsmøtet. Endelig regnskap pr. 31. desember 2003 vedlegges årsberetningen (vedlegg nr.:1).

Saldo på driftskonto var etter årets utgifter og innbetalinger NOK 4 960,10 omtrent samme saldo som i fjor. Til tross for store utgifter til platting, bro og sengetøy er saldo den samme, det skyldes at en del medlemmer har forskuttert årsavgiften for flere år framover, samt at vi har overført kr 7 500,- fra høyrentekontoen i tråd med vedtak gjort på årsmøtet pkt 5/1997 og pkt 2/1998. Saldo høyrentekonto/kapitalkonto pr. 31.12.03 er NOK 15 020,17 (se regnskapet).

 

3. Valg

Nina var på valg. Vibeke ble valgt inn i styret for to år. Styret konstituerer seg selv, dvs det er mulighet til å omrokere på vervene innad i styret. Styret består derfor av: Vibeke, Dag og Cathrine.  

 

4. Rapport fra årets dugnads- og feriegjester på AMBLEBU 2003.

 

Dugnadstur 29.5 – 1.6 2004

Dugnadsturen 2003 ble gjennomført med rekordstor deltakelse av medlemmer, vi startet 29.5. med møtested på Sollihøgda, der Vibeke var første frammøtte bil klokken 0700. Retur søndag 1.6. over Hardangervidda. Deltakere var Eva, Bengt Gøran, Nora og Oda, Jan, Nina og Tjappo i en bil, Didrik, Karina, Anders, Anne-Kirsti, Christen og Chira i neste bil og Cathrine, Guri, Tora, Simen, Vibeke, Knut og Vento, Zascha og Zorba i den tredje bilen. (Knut kom over via Flesland fredag.) 18 voksne og fem bikkjer. Dugnaden ble gjennomført med meget godt resultat; ny platting og ny bro, ny innredning i garderoben, pluss kvisting av furu mot nabo, samt at alle deltakerne fikk hørt Arne Berggrens bok ”Dronningen” på lydkassett i løpet av bilturen fram og tilbake over fjellet. Det er viktig å presisere at bro ble laget av Didrik, Simen, og sønnene til Gro Marit og Rolf, Kjetil og Kjartan. Om kvelden var det rekefest hos Rolf og Gro Marit i  vellets nye partytelt. Alle var der, det var Bente og Gro Marit som hadde vært primus motor for festen. Cathrine blir igjen når vi reiser på søndag. Hun skal danse i Ulvik tirsdag.

 

Feriegjester nr 1, Påsken 2004 : Reidar, Mariana, Tord og Elin

Som vanlig har Reidar flaks med været på Kvinge, bare sol og tørke. Gullebekken gikk tom for vann. Opparbeidet alternativ sti fra parkeringsplassen.

 

Feiregester nr 2, 6-16 juli: Eva, Oda og Nora

Eva installerte nye dyner, puter og varetrekk.

 

 

Feriegjester nr 3, 18 juli: Onkel Rolf

Onkel Rolf representerte familien i Leifs 80-årsdag.

 

Feriegjester nr 4, 23-26 juli : Ragnhild, Tor, Eva, Tore, Jan og Nina og Tjappo.

Seniortur, alle i Nina og Jans Opel Sintra. Henter Tor og Ragnhild i Valdres og kjører Tyin - Lærdal. Stopper på Filefjellstua og spiser rømmegrøt. Kjøre gamlekleivene opp til Stalheim. På Amblebu er alt i orden. Vi invitere folket fra Fjordblikk og Sør-Kvinge på kaffe og kaker. Alle har med seg litt hver. Heidi, Bentes datter kom i båt fra andre siden. Hun hadde vært på besøk hos Ragnhild i San Diego. Vi reiser om Sleire hjem, besøker farmor fars grav Christen Sandnes, vidre via Høyanger og Amble gård. Finner Thomas”plassen”, husmansplass nr 2 under Amble gård, nr 1 heter Timberlid. Plassen er en nydelig liten hytte, mulig å leie.

 

Feriegjester nr 5,  31juli - 4 august:
Cathrine,  Tora, Guri og Vibeke og hundene Vento, Zorba og Zascha. Tora fikk ferdig sydd og hentet Masfjordbunaden sin. Mye vær. Besøk og hygge, bading i sjø og i Gullebekken.

Det ble ikke rapportert om andre feriegjester på Amblebu.

 

Frist for å reservere hytta er satt til 1.mai 2003.

Kontakt Dag trudeam@online.no  eller Vibeke vsaulie@hotmail.com 

eller telefon 66 98 86 13 eller 22 49 04 43

 

5. Innkomne saker/saker utsatt fra i fjor:

5.1 Kontigent

Styret skal vurdere å heve årskontigenten for NAs til kr 600. Det sendes heller ikke ut bankgiroer i år, Dag benytter om nødvendig e-posten og det ville vært fint om alle kunne avstå sin 500-lapp inn på vår brukskonto nr: 0540.08.54566.

 

5.2  Gjennstående dugnadsoppgaver

Oppgaver som ikke er gjennomført:

1.Reparasjon av utløp for utslagsvask. Bemerk at kjøkken vasken er i uorden og kan ikke brukes før vi har reparert utløpet.

2. Brygga er forsvunnet for alltid vinteren 2001, bare boltene står igjen. Ny design, ny bygging?

Tema for event. dugnadsinnsats.

3.Tørkebøyle rundt ovn.

4.Reparasjon av takrenner på baksiden av hytta.

5.Reparasjon av taket i overkøya soverom ved kjøkken.

 

5.3 Nye oppgaver

6. Det er lov å skrape og male vinduer utvendig.

7. Styret må sjekke om det nå foreligger en juridisk korrekt registrering ved Brønnøysundregistret

8. Ståltråd spennes opp i soverommene slik at vi kan henge opp dynene før vi reiser.

9. Stekeovnen er litt lunefull, automatsikringen går når man skrur på varmeskapet

10.Reiseradio eller lign. kan settes inn på Amblebu.

11. Generell oppussing og maling inne og ute.

 

6. Dugnad/fellesreise

Dugnad: Satte vi til pinsen 2004.

Erika, Jason og Max kommer 7-21 juli 2004.

 

 

 

7. Neste Årsmøte

Årsmøte lørdag 18 des. hos Vibeke og Knut ( fordi det ikke passet i 2005, Vibeke 50 år ), kl. 16.00. Vi er blitt enig om rotasjonsordningen Eva, Vibeke, Dag, Christen, Nina og Eva igjen. Nå bytter altså Eva med Vibeke, dette året.

 

 

Nina Amble

 

VEDLEGG:
1. Ambleburegnskapet 2003

2. Oppdater adresseliste

 


 

REGNSKAP FOR STIFTELSEN AMBLEBU 2003

Konto 0540.08.54566                                               Ut                    Inn                 

               

Saldo 31.12.02                                                                                4.960,10

Renter    2002                                                                                                                          15,65

Fjordkraft                                                                                               342,-

Vibeke (2002 - 2003)                                                                                                          1.000,-

Fjordkraft                                                                                               431,-

Kom. Avgifter                                                                                    1.311,90

Utlegg dugnad av Eva                                                                      1.961,-

Forsikring                                                                                            1.208,-

Fjordkraft                                                                                               368,-

Christen (2003 - 2006)                                                                                                       2.000,-

Utlegg Dugnad av Christen                                                             2.000,-

Nettbank Gebyr                                                                                       90,-

Tor (2003 - 2004)                                                                                                   300,-

Finn (2001 - 2005)                                                                                                              2.500,-

Dag (2003)                                                                                                                             500,-

Fjordkraft                                                                                               461,50

Nye puter og dyner (Nina)                                                                               2.425,00

Overføring fra Høyrentekonto                                                                                        7.500,-

Eva (2003)                                                                                                                              500,-

Harald  (2003)                                                                                                                        500,-

Utlegg dugnad av Jan                                                                       7.051,-

Nina (2003)                                                                                                                            500,-

Helge(2003)                                                                                                                           500,-

Reidar (2003)                                                                                                                         500,-

Cathrine 2002/2003                                                                                                               600,-

Gebyrer                                                                                                 22,00

Saldo Pr. 01.01.04                                               4.204,35

                                                                                              --------------------------------------------

                                                                                                       21.875,75                      21.875,75                                                                                                                                             ==========================

Merknader: 

I

Olil hadde betalt for 2003 ifjor.  Christen har betalt til og med 2006. Finn har betalt til og med 2005.   Stig-Øystein har ikke betalt for 2002 og 2003.  Karen/Erica (Nna) mangler for halve 2002, og 2003, (er nå mottatt, men ikke satt inn på vår konto pr. årsskiftet).  Per (Nna)mangler for 2003

II

Totalt utlegg på dugnad i 2003  ble kr. 11.012,-

III

Kontingent  pr. år er 5.900,-  Renter pr. år ca. 500,-(kapitalkonto)   Faste utgifter pr år ca. 4.400,- (vedlikehold er ikke inkludert)  ( dvs. ca 2.000 i ”overskudd” pr. år )

IV 

Skattekrav på Kr. 1700,- har nettopp kommet.  Dette er vesentlig høyere en tidligere, så jeg har snakket med Masfjorden kommune, men saken er ikke avklart, pr. i dag.

(Tidligere ca 250,- pr. år)

V.

Differansen mellom utestående medlemsavgift og  innbetalt  medlemsavgift for 2004-2006, utgjør kr. 900,- i Stiftelsens disfavør.

 

Kapitalkonto 0521.36.73167

 

Saldo 01.01.03                                                       22.520,17

Overført pga Dugnad                                                                7.500,-                                  

Saldo 18.12.03                                                      15.020,17

 

Dag A. 31. Desember 2003