Stiftelsen Amblebu

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I STIFTELSEN AMBLEBU 2001

 

Tid:                  Lørdag 15. desember 2001, kl 16.00-22.00

Sted:                Eva Amble og Bengt Göran Strømberg, Grobråtenveien 46, 1385 Asker 

Tilstede:           Rolf, Reidar, Elin, Tord, Eva, Tore, Vibeke, Knut, Simen, Tora, Guri, Olil, Nina, Jan, Harald, Kari, Bjørn, Magnus, Eva, Bengt Göran, Malin, Matilde, Oda, Nora, Dag, Trude, Lene, Petter og Stener. Til sammen 30 deltakere.

 

Disse var ikke tilstede: Jan (sr), Cathrine, Marijana, Christen, Anne-Kirsti, Didrik, Karina, Anders, Janne, Stein, Stig Øystein og Helge fra Norske Ambler (NA). Samt alle Non-Norwegian Ambles (NNA).

 

1. Årsberetning

Årsberetning er dette referatet fra årsmøtet 2001, hvor årets aktiviteter i stiftelsen ble gjennomgått i sin helhet.

Styrets aktivitet dette året har vært mindre enn tidligere år. Dog har det også i år vært en

viss aktivitet knyttet til reiseplanlegging. I år feiret vi Erika og Jasons bryllup 2.6.01 på

Long Island.

Bankgiro for medlemsavgift ble sendt ut høsten 2001 og det går fram av regnskapet hvem som har betalt.

Fra årsmøtet for 2000 har styret foretatt ny registrering av stiftelser i Brønnøysund-registrene og en overføring av disposisjonsrett til kapitalkonto.

 

2. Regnskap

I år presenterte Dag regnskapet slik det lå an pr. november 2002.

Videre er det satt opp et komplett regnskap for året 2001. (se side 2)

            Saldo på driftskonto var etter årets ”dugnadsinnsats” kr 5.079,60.

 

Årsmøte 2000 besluttet å heve årsavgiften i stiftelsen. Årsavgiften er nå kr 500,- for NAs (Norske Ambler). Årsavgiften for NNA forblir $ 20,-.

 

Det presiseres at årsmøtet 1998 gav styret mulighet til å omdisponere midler fra kapitalkonto til driftskonto, dog med den begrensning at kapitalkonto ikke skal understige kr 15.000,-. Dette vedtaket står ved lag.

            Saldo på driftskonto var ved årsslutt kr 21.514,72.

 

3. Valg

Nina var på valg og hun tok gjenvalg. Når tiden er inne, er det Vibeke og Harald som står for tur. Begge lovet å stille opp neste gang. 

 

4. Rapport fra årets dugnads- og feriegjester på AMBLEBU 2001.

I år er ikke hytta blitt benyttet i samme grad som den var tidligere. Årsmøtet i 2000 besluttet at det ikke skulle holdes dugnadstur denne sommeren. Det var derimot mange som reiste til Long Island i pinsehelgen. Hytta vurderes fortsatt å være i vedlikeholdsmessig bærekraftig tilstand.

 

Feriegjester nr 1: Reidar og Marijana med barna.

I år var Reidar, Marijana, Tord og Elin de første som besøkte Kvinge.

Det var et trist syn som møtte familien da de kom fram til hytta. Musene hadde spist på alt som kunne tenkes å være av næring eller mulig å gnage på. Det var verst under kjøkkenbenken. Bestikkurven var helt oppspist og ellers var både kjøleskapkontakten, støvsugerens munnstykke og andre plastdeler gnaget i stykker. Familien måtte rydde opp over alt, men etter en stor innsats var det mulig å ta ferie. Vi skylder Reidar &Co stor takk for innsatsen.

 

Feriegjester nr 2: Nina og Jan

Jan og Nina reiste over i forbindelse med møter ved Høyanger Metallverk. Over helgen 14. og 15. juli var de på AMBLEBU. Hytta var i fin stand, bortsett fra det som musene hadde spist. Det var fint vær og godt badevann, men vi måtte erkjenne at denne gangen var brygga borte for alltid. Forrige gang lå den i fjæra, nå er alt bort kun boltene i berget står igjen. Reiste via Liv og Karstein videre til Sleire og nordover på ferie. På kirkegården ved Frøyset kirke fant de gravstenen til Christen Sandens, som var Farmors far. Med selvsyn fikk vi konstatert at Kristen var født med K og død med Ch.

 

Det ble ikke rapportert om andre feriegjester på Amblebu.

 

I og med at mange hadde reist over til Erika og Jasons bryllup så ble det på årmøtet kort orientert om turen og oppholdet i USA. Vibeke viste videofilm fra ferien i USA, med mange fine klipp fra bryllupet og festene på Long Island. En spesiell takk til Marie som hadde funnet fram til to fasjonable strandhus utenfor Port Jefferson, som var hovedsete for fester og utflukter.

Ragnhild, Peer og Michela var kommet over fra California. Finn, Laura, Eva, Christen og Kjell kom fra Bloomington, Illinois.

Christen og Anne-Kirsti kom via jobbmøter i USA og familien Smith-Aulie startet en seks uker lang USA-ferie med feiringen på LI. Eva, BG, Malin, Matilde, Oda og Nora i gruppe med Eva og Tore var på en ukes tur sammen med Rolf, Nina og Jan.

 

I ettertid er det med sterke følelser man tenker på besøket på toppen av World Trade Center den 28. mai. Rolf hadde samme dag, et spennende møte med Frihetsgudinnen på sin første tur til Statene. Karen, Dr. Amble ! og sterke gaster fra US-Marines tok seg av det hele. Rolf fikk også en biltur på Times Square. Eva, Tore og Rolf hadde en fin "sight seeing" på egen hånd gjennom hele Central Station, under Madison Square Garden, mens Karen satte hele vaktstyrken ved jernbanestasjonen i beredskap.

Alle var enige om at det hadde vært en fin tur!

 

5. Innkomne saker/saker utsatt fra i fjor:

5.1 Kontigent

Alle 16 barnebarn er nå medlemmer, de fleste er gode betalere dette året. Hvis noen lurer, titt pa reinskapet der går det fram hvem som har betalt. Det sendes ikke ut purringer i år, men det ville vært fint om alle kunne avstå sin 500-lapp inn på vår brukskonto nr: 0540.08.54566.

 

5.2 Dugnadsoppgaver

 

*Bøyle rundt ovn.

Jan har tatt mål. Settes i bestilling og monteres under neste dugnad. Vi får den laget hos en smed og bringer den over ved første dugnad. Denne aktiviteten står igjen fra 1999.

 

*Ny sti, fremdeles OK!

Ansvarlig: Reidar

 

*Terrasse

Dugnadsgjengen ved Jan har utarbeidet et forslag som Årsmøtet av 1998 har tittet på. Konklusjon fra 1998: ”Det lages en terasse, ca 6-8 m2 tilpasset fjellet omtrent halvveis mellom trappen fra stua og langs fjellet mot vågen. Det viktigste er å finne balansen mellom fjellet og så høy/lav at den ikke trenger rekkverk. Beregnet kostnad kr. 2.500,-. Årsmøtet av 1999 vil iverksette byggingen hvis vi klarer å gjennomføre en større dugnad, muligens avhenger dette av en større tur med amerikanarane?”

Denne aktiviteten er fremdeles ikke gjennomført, årsmøtet var enig om at denne oppgaven fremdeles har prioritet.

Ansvarlig: Styret.

 

*Brygga

Brygga er forsvunnet for alltid denne vinteren, bare boltene stod igjen. Ny design, ny bygging?

Tema for event. dugnadsinnsats.

 

 

*Oppgaver som ikke er gjennomført:

1. Reparasjon av utløp for utslagsvask.

2. Bygging av terrasse.

3. Tørkebøyle rundt ovn.

4. Reparasjon av takrenner på baksiden av hytta.

5. Reparasjon av taket i overkøya soverom ved kjøkken.

 

5.3 Nye oppgaver

- Det er lov å skrape og male vinduer utvendig.

- Styret må sjekke om det nå foreligger en juridisk korrekt registrering ved Brønnøysundregistret

 

6. Dugnad/fellesreise

Årsmøtet besluttet at det skal  arrangeres dugnadstur 8. til 12. mai 2002. Alle bes holde av helgen. Gi melding til styret dersom man ikke kan delta.

 

 

7. Neste Årsmøte

Søndag 15. desember 2002, kl. 16.00, hos Christen Smith og Anne-Kirsti Aksnes, Bjerklundveien 104 B, 1340 Bekkestua,

Tel.: 67 58 12 97.

E-post: aksnes.smith@c2i.net

 

 

Nina Amble

Formann

 

 

 

VEDLEGG:
1. Ambleburegnskap 2001

 

 

 

REGNSKAP FOR STIFTELSEN AMBLEBU 2001

 

 

Konto 0540.08.54566                                               Ut                    Inn                 

           

Saldo 31.12.00                                                                                  2.385,56

Cathrine  (2000)                                                                                    500,-                                   

Vibeke (2000)                                                                                      500,-

Strøm                                                                            220,-

Kommunal avgift                                                         1.211,48

Strøm                                                                            235,50

Forsikring                                                                  1.116,-

Eva (2001)                                                                                            500,-

Helge (2001)                                                                                         500,-

Nina (2001)                                                                                         500,-

Harald (2001 og 2002)                                                                      1.000,-

Christen (2001)                                                                                     500,-

Reidar (2001)                                                                                        500,-

Stig Øystein (2001)                                                                               500,-

Vibeke (2001)                                                                                      500,-

Gebyrer                                                                           35,00

Renter 2000                                                                                             12,02

Saldo Pr. 01.01.01                                                    5.079,60

                                                                       --------------------------------------------

                                                                                  7.897,58          7.897,58

                                                                       ==========================

Merknader:

Dag hadde betalt for 2001 i 2000.  Harald har betalt for 2002. Finn, Peer, Tor og Olil (NNA ) har ikke betalt i 2001.  Cathrine (NA) har ikke betalt i 2001.  Karen / Erica (NNA) har betalt for 2001 og halve 2002 i 2000. Skatt for 2001 ikke mottatt ca kr 200,-,  Strøm Kr. 208,.- betalt av Nina.  

 

Kapitalkonto 0521.36.73167

 

Saldo 30.12.00                                                                                  19.649,49

Renter 2000                                                                                            821,23                  

Renter 2001                                                                                         1.044,00 

Saldo 01.01.02                                                          21.514,72

                                                                       --------------------------------------------

                                                                                  21.514,72        21.514,72

                                                                       ==========================

 

Dag A.

13. Januar  2002